Usługi

Rozwój kompetencji pracowników – jak zacząć?

Rozwój kompetencji - uzupełnij swoje wiadomości!

Coraz więcej pracodawców dostrzega, iż rozwój pracowników znacząco ma wkład w sukces całej firmy. Zmotywowany personel zaopatrzony w duży arsenał kompetencji miękkich to przecież główny fundament każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój pracowników – uznane techniki szkoleń

Audyt personalny pracowników pozwalający na weryfikację ich osobistych predyspozycji i kompetencji może wesprzeć pracodawcę w zebraniu zespołu, który będzie gotowy na skomplikowane wyzwania. Za pośrednictwem sesji AC/DC wykonanej przez kompetentnego specjalistę można ujawnić, który z pracowników posiada umiejętności kierownicze i będzie rzetelnym przełożonym teamu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być przeprowadzane na przeróżne sposoby – przykładowo w formie sesji indywidualnych oraz grupowych. W czasie spotkań z pracownikami wykorzystywane są uznane techniki szkoleniowe, jak np. symulacje, zadania grupowe, wywiady bądź case study (studium przypadku). W ten sposób można wydobyć utajone możliwości zespołu i wesprzeć rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu audytu można prowadzić dalej działania z zespołem w postaci coachingu.

Harmonogram audytów AC/DC

Kompetentny audyt jest rozdzielona na parę części. Na wstępie wychodzi się od analizy kompetencji potrzebnych na konkretnym stanowisku. W kolejnej fazie audytor wybiera techniki, które będą zastosowane w trakcie sesji. Trzecim stadium jest zakomunikowanie celów sesji, a także tego, co zamierza się z jej pomocą osiągnąć. Nie bez znaczenia jest poza tym miejsce, w którym zostaną prowadzone audyty pracownikami – musi one dawać komfort, który pomoże wcielić w życie cele sesji. Sam audyt AC/DC (indywidualny lub grupowy) jest prowadzony przez doświadczonych doradców zawodowych, którzy mają wykształcenie psychologiczne. Sesja trwa nie więcej niż 6 godzin. Po jej zakończeniu Klient otrzymuje spersonalizowany, drobiazgowy protokół, w którym znajduje się ocena kompetencji audytowanych osób, określone są ich mocne strony i przekazane są informacje, jak powinien przebiegać kolejny etap rozwoju pracowników. Audyt AC/DC wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]