Usługi

Czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Potrzebujesz szczegółowych wiadomości o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie? Zajrzyj na tlumaczalnia.pl

W efekcie otwarcia się naszego kraju na firmy z większości krajów świata wzrosło zapotrzebowanie na usługę przekładu. Każdego dnia biura tłumaczeń sporządzają tysiące zwykłych i specjalistycznych translacji na mniej lub bardziej popularne języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i statystycznych obywateli.

Mimo, iż online łatwo wyszperać darmowe narzędzia do translacji, wciąż nie dorównają one doświadczonym tłumaczom, ponieważ skorzystanie z ich wiedzy jest często obligatoryjne, np. jeśli potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się orientacyjnie oszacować koszt tłumaczenia. Od czego wobec tego zależy koszt przekładu?

Czynniki determinujące końcową cenę przekładu

Na to ile finalnie zapłacimy za translację tekstu wpływ mają wymienione poniżej elementy:
1. Język, z którego bądź na który chcemy przełożyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (włoski, hiszpański) czy germańskich (niemiecki, holenderski) będzie zasadniczo tańszy niż tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego) bądź słowiańskich (między innymi ukraińskiego, rosyjskiego, bułgarskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Przekład z innego języka na język polski jest praktycznie o kilkanaście procent tańszy aniżeli translacja na język obcy.
3. Czas ukończenia przekładu. Jak przy większości usług, gdy potrzebujemy czegoś “na wczoraj” musimy szykować portfel na większy wydatek.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia bądź tematy, które opisuje tekst. Przekład umów handlowych, prac naukowych bądź podręczników medycznych kosztuje więcej, bowiem tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla konkretnej specjalizacji, lecz także stosowną wiedzę, aby trafnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić podczas translacji karygodnych pomyłek.

Czym odróżnia się tłumaczenie przysięgłe od przekładu zwykłego?

Trzeba wspomnieć, iż przekład wszelkiego typu dokumentów jak akt ślubu czy dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat uczestnictwa w kursie), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go pieczęcią z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym zaznacza czy przekład wykonany był z oryginału, odpisu bądź kopii, a także przypisuje mu niepowtarzalny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli przeważnie mają sztywny cennik za translację popularnych świadectw oraz dokumentów, z kolei w razie potrzeby wykonania tłumaczenia przysięgłego innych pism, cenę usługi wylicza się od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]