Rachunkowość i finanse

Znaczenie faktury proforma

Potrzebujesz szczegółowych wskazówek dotyczących tego, czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty? Zajrzyj na https://ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Każdy kto prowadzi własne przedsiębiorstwo, ale też i większość osób dokonujących zakupów online, otrzymał choć raz fakturę pro forma. Nie wszyscy natomiast wiedzą, czym w rzeczywistości jest ten dokument i czym odróżnia się on od tradycyjnej faktury.

Czym jest faktura proforma?

W języku łacińskim pro forma znaczy „tymczasowo”, więc raz za razem spotykamy się z wyjaśnieniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I istotnie, taka faktura nie jest dowodem księgowym, wobec tego nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Powinno się aczkolwiek zostawić ją dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna uchodzić wobec tego za dowód handlowy, będący formą zaproponowania pewnej oferty. Nie jest potwierdzeniem nabycia towaru ani zrealizowania usługi, a więc zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie nie może stanowić podstawy do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, ponieważ dotyczy sprzedaży czy też usługi, która jeszcze nie jest sfinalizowana, wobec tego warunki transakcji w niej przedstawione mogą w każdej chwili podlegać negocjacjom.

Proforma nie zwalnia z obowiązku dostarczenia właściwej faktury VAT

Faktura proforma posiada analogiczne elementy i wygląda podobnie jak faktura VAT, m.in.:

  • datę i miejsce,
  • dane stron,
  • nazwę usług albo towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z wykazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana także słownie,
  • informacja o zakresie ewentualnych zniżek,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • określenie terminu wniesienia opłaty,
  • określenie przewidywanej daty doręczenia towaru bądź wykonania usługi.

Aby bez trudu można było rozróżnić ten dokument od właściwej faktury VAT, generującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznakować dostrzegalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Powinno się również mieć na uwadze, iż ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku wystawienia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie wystawia się w momencie, gdy kontrahent uiści w całości opłatę za przedmiot transakcji lub wpłaci zaliczkę.