Rachunkowość i finanse

Twoi klienci biznesowi spóźniają się z opłatami? Wypróbuj generator not księgowych

Chcesz skorzystać z bezpłatnego generatora not księgowych 40 euro? Sprawdź flobo.io/generator-not/.

Przedsiębiorcy prędzej lub później z reguły zderzają się z kontrahentami, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to znaczny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w razie pojawienia się zwłoki we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo pozwala na wystawianie opieszałym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy przedsiębiorca może wystawiać kontrahentowi noty księgowe na 40 (bądź więcej) euro?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie większej niż 50 000 zł, wierzyciel od 2020 r. może z kolei wystawić notę na 70 euro, zaś gdy wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Warto zaznaczyć, iż notę księgową można przekazać dłużnikowi od razu po wystąpieniu zwłoki w płatności, co więcej bez potrzeby wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Warto jednak uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zburzy budowanych częstokroć przez szmat czasu dobrych relacji biznesowych. Przecież zwłoka we wniesienia należności może być kwestią prostego przeoczenia czy chwilowych kłopotów finansowych dłużnika, a nie jego rozmyślnym działaniem. Z tej też przyczyny, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Darmowy generator not księgowych – gdzie szukać?

W momencie, kiedy wierzyciel ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak poprawnie należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem regulacje mówią o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie ustawodawca zawarł w przytoczonym powyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za przelicznik średni kurs euro obwieszczony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin płatności za faktury.

Przedsiębiorcom rekomendujemy wypróbowanie generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności w firmach, które wyposażone jest także w innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]