Rachunkowość i finanse

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Metoda kasowa - poszerz swoją wiedzę!

Właściciele firm zazwyczaj rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. W takim przypadku urząd skarbowy nie nie rozpatruje czy na rachunku płatnika VAT pojawiła się zapłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika nie wcześniej niż po wpływie opłaty od kontrahenta.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na podtrzymanie płynności finansowej firmy

Brak pojawienia się na koncie opłat w terminie to nie rzadkość. Właściciele firm często znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszeni kilka razy monitować kontrahenta odnośnie opłaty za zrealizowane usługi czy też sprzedane produkty. Gdy takie sytuacje zdarzają się nagminnie, nawet świetnie działające przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić przysługujących podatków na czas i w efekcie dostać od urzędu skarbowego wysoką grzywnę. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, czyli podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania wpłaty od kontrahenta. Mając na uwadze wspomniany powyżej limit z tej metody może skorzystać zdecydowana większość rodzimych właścicieli firm, jednak muszą oni mieć świadomość, że stosowanie z tej formy rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Gdy zatem sami mają trudność z dochowaniem terminów opłat, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową dostarcza się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Wymagane jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i odpowiednie umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach adnotacji “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga regularnego śledzenia otrzymywanych opłat

Biura rachunkowe nieraz odradzają niewielkim biznesom rozliczenie metodą kasową podatku od towarów i usług. Przeważnie przyczyną tego jest kwestia codziennego pilnowania wpływających należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do stałego ich pilnowania, by nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku działalności wysyłających każdego miesiąca kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Ale już przy stu i więcej fakturach monitoring przelewów wpływających na rachunek firmowy może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw rekomendowanym rozwiązaniem, które gwarantuje oszczędność czasu oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]