Rachunkowość i finanse

Automatyczna windykacja nauczy Twoich kontrahentów płacić w terminie

Wszystko, czego warto dowiedzieć się o windykacji faktur, odnajdziesz na flobo.io/automatyczna-windykacja/.

Jest mnóstwo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowane zlecenie. Problem z nieopłaconymi płatnościami mają zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja – działania, mające na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości

Przedsiębiorca ma prawo dochodzić niespłaconych należności poprzez proces windykacji. Chociaż określenie to prawie każdemu nie najlepiej się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w trakcie którego prowadzi się względem dłużnika szereg czynności dopuszczone w aktualnych normach prawnych. Czynności te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, innymi słowy cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Gdy ta metoda dochodzenia należności nie przyniesie efektu, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i każdego miesiąca wysyła identyczną liczbę faktur i paragonów, ryzyko, iż jakiś procent opłat nie zostanie przelany we wskazanym terminie niewątpliwie wzrasta. W organizacji całej procedury powiązanego z księgowaniem faktur pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – skonfiguruj indywidualne scenariusze działań

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek bankowy wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku w wyznaczonym czasie, inicjuje ona proces przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca wykorzystujący tę aplikację może ustawić własne harmonogramy działań wszczynanych w stosunku do nieterminowych klientów, określając m.in. interwały pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę delegowana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych klientów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli upomnienia nie przyniosą skutków, następnymi krokami automatycznej windykacji prowadzonymi przez Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 EUR, a potem przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, jeżeli wyliczone powyżej kroki nie będą skuteczne, aplikacja prześle informacje o dłużniku do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na nadzorowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie bywa też przyczyną zauważalnej poprawy terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]