Energia

Dekarbonizacja przemysłu – jakie korzyści przyniesie?

Dowiedz się więcej o kogeneracji.

Wskutek rozwoju przemysłu nastąpiło nagłe zwiększenie popytu na energię potrzebną do napędzania procesów produkcyjnych. Duża konsumpcja energii, a także świadomość jej marnowania na licznych etapach produkcyjnych sprawia, że fabryki wypatrują innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko obniżą koszty działalności, ale jednocześnie przyczynią się do zmniejszenia szkodliwego ich wpływu na otoczenie.

Dekarbonizacji przemysłu – droga do niezależności energetycznej zakładów produkcyjnych

Działanie, które dąży do wzmocnienia niezależności energetycznej przedsiębiorstw przez implementowanie rozwiązań umożliwiających skuteczniejsze wykorzystywanie zasobów energetycznych, głównie poprzez zmniejszenie użycia gazu i węgla oraz zwiększenie udziału elektryfikacji, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na produkowaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego energii elektrycznej oraz ciepła, czy trigeneracja, gdzie poza ciepłem i energią w trakcie jednego procesu technologicznego wytwarzany jest dodatkowo chłód.

W szeregu dziedzin przemysłu możliwe jest dodatkowo wykorzystanie energii z odzysku, to znaczy “czystej energii”. To energia, która jest generowana w trakcie procesów produkcyjnych i która zazwyczaj bywa po prostu uwalniana, a przez to bezpowrotnie tracona. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii i powtórne jej użycie przynosi z czasem duże oszczędności, a zarazem przyczynia się do redukcji śladu węglowego, za który odpowiada zakład przemysłowy.

Dekarbonizacja przemysłu – gwarancja rozkwitu przemysłu w przyszłych dziesięcioleciach

W czasach ogólnej świadomości szkodliwego wpływu działań ludzkości na środowisko i wiedzy, iż złoża paliw kopalnych za kilka dekad się wyczerpią, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem, bowiem jest gwarancją jej rozkwitu w przyszłych dekadach. Skierowanie przemysłu ku użyciu energii odnawialnej oraz odzyskanej to optymalna metoda do zagwarantowania przemysłowi autonomii energetycznej. Owszem, wdrożenie tego rodzaju rozwiązań ciągnie za sobą duże koszty, jednakże w finalnym rozrachunku profity jakie one przynoszą, pod każdym względem je kompensują. Oszczędności związane z obniżeniem wydatków ponoszonych na zakup energii już po kilku latach są w stanie zwrócić nakłady finansowe poniesione na tę innowację. Natomiast minimalizacja śladu węglowego produkcji i jej negatywnego oddziaływania na środowisko to już wartość bezcenna dla każdego z nas.

Lokalizacja:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10